Multilateral cooperation

Here you can read about...

En stor del af Miljøstyrelsens samarbejde med myndigheder foregår indenfor det strategiske sektor samarbejde. Her indgår Miljøstyrelsen i partnerskaber med myndigheder fra andre lande direkte på miljøområdet.

Det strategiske sektorsamarbejde (SSC) består af partnerskaber, der involverer ialt 14 danske myndigheder og myndigheder i 18 vækst- og udviklingslande i Latinamerika, Afrika og Asien. Partnerskaberne skal hjælpe med at udvikle rammebetingelser for grøn omstilling og bæredygtig udvikling og aktiviteterne er også med til at styrke relationer og danske erhvervsinteresser.

Miljøstyrelsen er dansk partnermyndighed i 7 myndighedssamarbejder. Du kan læse mere om hver af dem herunder.

Kenya

Indonesia

Relevant documents

Find relevant documents here about SSC 

South Africa