Strefy niskiej emisji spalin (ekologiczne) w Danii

Przeczytaj więcej o strefach niskiej emisji spalin w Danii

Strefy niskiej emisji spalin (LEZ) to obszary ograniczające ruch pojazdów napędzanych ropą i emitujących dużo spalin. Zostały wprowadzone w celu poprawy jakości powietrza.

Wszystkie autobusy i pojazdy ciężarowe muszą mieć plakietkę niskiej emisji spalin

Od 1 listopada 2011 r. wszystkie zagraniczne autobusy i pojazdy ciężarowe poruszające się w strefach niskiej emisji spalin największych duńskich miast muszą być opatrzone duńską plakietką niskiej emisji spalin.

Oprócz posiadania zatwierdzonego filtra cząsteczek stałych lub co najmniej spełniania wymogów normy Euro 4, wszystkie pojazdy z silnikiem Diesla o masie powyżej 3,5 tony muszą mieć w widoczny sposób umieszczoną za przednią szybą zatwierdzoną duńską plakietkę niskiej emisji spalin. Strefy niskiej emisji spalin znajdują się w następujących duńskich miastach: Kopenhaga, Aarhus, Odense i Aalborg.

Właściciele pojazdów mogą zamówić plakietkę niskiej emisji spalin przez Internet. Czas dostawy wynosi do 14 dni od daty złożenia wniosku. Dlatego warto już dziś zamówić plakietkę na stronie www.ecosticker.dk /pl.

Uzyskaj plakietkę niskiej emisji spalin przed 1 listopada 2011 r.

Jeśli pojazd nie spełnia wymagań ekologicznych, jego właściciel może zostać ukarany grzywną w wysokości do 20 000 koron duńskich, a pojazd może zostać zarekwirowany do momentu uregulowania ew. grzywny.

Jak uzyskać plakietkę niskiej emisji spalin w Danii?

Pojazdy przybywające do Danii bez plakietki niskiej emisji spalin nie mogą wjeżdżać do stref niskiej emisji spalin. Można w takim wypadku udać się do najbliższej stacji diagnostycznej i uzyskać tam plakietkę za opłatą o wysokości ustalonej przez daną stację. Aby otrzymać w stacji plakietkę, należy udokumentować spełnianie przez pojazd wymogów ochrony środowiska. Lista duńskich stacji diagnostycznych dostępna jest pod adresem www.trafikstyrelsen.dk .

Najprostszym rozwiązaniem jest jednak zamówienie plakietki niskiej emisji spalin z domu przez stronę internetową. W ten sposób można uzyskać plakietkę jeszcze przed pierwszym wjechaniem do duńskiej strefy niskiej emisji spalin, zanim 1 listopada 2011 r. wejdą w życie nowe przepisy.

www.urbanaccessregulations.eu